پس از مصرف کامل در هرماه کدام یک از موارد زیر را مشاهده کردید؟

مشخصات بیمار

کد ملی:

تاریخ شروع تزریق دارو:

انتخاب ماه

کاهش بی حسی / گزگز:

کاهش تهوع و استفراغ:

کاهش خستگی و ضعف:

کاهش اسهال یا یبوست:

کاهش درد:

بهبود خلق و خو (روحی / احساسی/ اجتماعی)

گلبول های سفید:

بهبود خواب:

ریزش مو (6ماهه):

بهبود اشتها و وزن گیری:

بهبود اختلال در بلع:

بهبود عملکرد فیزیکی:

بهبود کلی کیفیت زندگی:

به دوره درمان خود با ایسکادور چه امتیازی می دهید؟

نقطه ی قوت درمان با ایسکادور از نظر شما چیست؟